Poslovna filozofija: Inovativnost, vztrajnost in poštenost

Vizija

Biti najbolj konkurenčno jeklarsko podjetje na svetu

Poslanstvo

Biti vodja prihodnje jeklarske industrije

Kulturna zavest

Znanje in delovanje

Kultura podjetja